No.M055

三浦ペットの防災

災害時、ペットと一緒に安全かつ確実に避難する為の勉強会

活動エリア:三浦半島地域内

会員数:2人

会員年齢層:50代~

新規加入:否

会費:なし

入会金:なし